Rick Kwekkeboom (1958) studeerde Huishoudwetenschappen (specialisatie ‘Maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg’) aan de toenmalige Landbouwhogeschool in Wageningen en startte in 1985 als onderzoeker Informele Zorg bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
In 1991 stapte zij over naar het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar zij onderzoek deed naar beleid en voorzieningenaanbod voor mensen met langdurige beperkingen (beleid langdurige zorg). Rick promoveerde in 2001 op een onderzoek naar draagkracht en draagvlak voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg (Zo gewoon mogelijk).

In 2003 startte zij als lector Vermaatschappelijking in de Zorg bij Avans Hogeschool, Sinds januari 2010 is zij als lector werkzaam bij het Amsterdams kenniscentrum voor maatschappelijke innovatie (AKMI) van de Hogeschool van Amsterdam. Aanvankelijk begonnen als lectoraat Community Care werd de onderzoeksgroep in reactie op de ontwikkelingen in het werkveld in  het najaar van 2018 hernoemd tot lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning (LZO)


Het beleid en het voorzieningenaanbod voor mensen met een beperking vormen inmiddels ruim 30 jaar de rode draden in het werk van Rick. Zij beschikt daarom over een ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar mantelzorg en andere vormen van informele ondersteuning van mensen met een langdurige zorgvraag, hun integratie, participatie en inclusie in de samenleving, hun kwaliteit van leven en voorwaarden voor het behoud van hun burgerrollen.

Haar achtergrond als beleidsgericht onderzoeker komt met haar huidige betrokkenheid bij de beroepspraktijk en beroepsopleiding binnen het domein van zorg en welzijn tot uiting in diverse publicaties over de consequenties van de transformatie in wet en regelgeving op het terrein van de langdurige zorg als gevolg van de introductie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Participatiewet in 2015 alsmede van de invoering van de wetten Zorg en Dwang en Verplichte geestelijke gezondheidszorg in 2018. Daarnaast adviseert zij in diverse verbanden over herzieningen in het (hoger) beroepsonderwijs op de terreinen zorg- en welzijn, het te ontwikkelen landelijke en lokale beleid op het terrein van de langdurige zorg en denkt zij mee over de beste manieren om van het voorzieningenaanbod voor menen met langdurige zorgvragen te verbeteren.

Rick Kwekkeboom is tevens actief als textielkunstenares. Ze volgde hiervoor o.a. een opleiding in Stockholm (Zweden). 


Voor actuele informatie over Rick Kwekkeboom, zie ook:
https://www.linkedin.com/in/rick-kwekkeboom-59479527/

Foto's door Valerie Granberg (http://www.valeriegranberg.nl)