Vereniging Hogescholen (http://www.vereniginghogescholen.nl/)

Stichting Philadelphia (https://www.philadelphia.nl/)

De Gezondheidsraad (https://www.gezondheidsraad.nl/)

Movisie (https://www.movisie.nl/)